WebTeacher корректно работает только под управлением операционной системы Windows и на браузерах последней версии Google Chrome и Mozilla Firefox. Очистить КЭШ память и COOKIES.


Кеш жарық, құрметті әріптестер, декандар және топ кураторлары, көктемгі емтихан сессиясыиенді болатын БББ 1,3-курс студенттерінің SIRIUS порталына қосылғандарын тағы тексеріп өтіп, мәлімет берулеріңізді сұраймын. Тест түрінде өтетін емтихандарға уақытында кіре алмай қалып жатқан студенттер анықталуда, және емтихан кезінде басқа терезеге өткен студенттерде тест парақшасы жабылып қалады. Оны да ескертіңіздер , ол техникалық ақауға саналмайды, яғни студентке F баға шығады.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОДУЛЯ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» АСУО «Сириус / ОҚЫТУШЫНЫҢ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖУРНАЛЫ МОДУЛІН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ЖҰМЫС НҰСҚАУЛЫҒЫ»

Положение KPI МТИИ 22-23 у.г. утверж. -Версия новая

Инструкция для проктора по системе прокторинга «OES»

Инструкция по очисткe Cookie браузера Google Chrome

Инструкция по работе с "Журналом куратора"

Видео-инструкция по работе с "Порталом преподавателя"(Тичер)

Видео-инструкция "Достижения преподавателей"

Инструкции по видеосъемке и работе с ZOOM Информация от библиотечно-информационного центра

Вы находитесь на форме регистрации пользователя

Если вы ранее зарегистрировались(ввели свои e-mail) вы должный перейти на форму "Вход через e-mail!!"
Регистрация Вход через e-mail
Язык:
Выберите преподавателя:
Введите пароль от тичера: